Projektujemy urządzenia telekomunikacji kolejowej

Główną dziedziną działalności AG TRANS jest świadczenie usług w zakresie projektowania w branży telekomunikacji. Specjalizujemy się w projektowaniu telekomunikacyjnej infrastruktury kolejowej. Zapewniamy wsparcie projektu na każdym etapie realizacji inwestycji. Dzięki doświadczeniu w branży telekomunikacji kolejowej pomagamy w doborze optymalnych rozwiązań i dostawców systemów. Wspieramy Wykonawcę od wykonania wyceny, aż do momentu tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz odbiorów końcowych.

Nasze kwalifikacje

Nasze kwalifikacje:

  • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
  • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
Nasze zadania

Wykonujemy:

  • koncepcje projektowe
  • projekty budowlane
  • projekty wykonawcze
  • dokumentacje powykonawcze
  • studia wykonalności
  • projekty usuwania kolizji międzybranżowych
  • doradztwo na etapie wykonywania robót budowalnych
  • pełnienie nadzoru autorskiego

Posiadamy

ponad 6 lat doświadczenia
przy projektowaniu

Specjalizujemy się

w projektowaniu urządzeń branży telekomunikacji kolejowej m.in.:

Współpracujemy z:

Skontaktuj się

AG TRANS

Grzegorz Kosonóg

ul. Władysława Orkana 9 lok. 1
26-600 Radom

TEL: +48 694 273 152

NIP PL 7962875745
REGON 380920571